Zuzana Dankulincová

Zástupkyňa riaditeľky 

Andrea Madarasová Gecková

Odborná garantka

Jaroslava Kopčáková

Výskumníčka